A R C O B A L E N O
Duga

Vojvode Milenka 5a
11000 Beograd
tel/faks +381 11 3629542
office@pravomesto.com

 

 

 

Cenovnik

 

 

 

 

 

 

 

Lučni oblik nosača suncobrana čini ovaj suncobran inovativnim.

Dostupan je u dve osnovne varijante. Jedna sa fiksnim drvenim nosačem i druga sa pokretnim lučnim nosačem, koji omogućava lakše sklapanje, a u tom položaju zauzima manji prostor.

Maksimalna veličina 3 x 4 m

Minimalna veličina 2 x 3 m