Meni
Početna
Tehničke karakteristike
Galerija
Kontakt
Galerija
Primer iz nase galerije
© 2006 PravoMesto Beograd
office@pravomesto.com
Flash movie.

Komunicirajte preko tla

TEHNIČKE KARAKTERISTIKESlika 1


Slika 2

Najteži uslovi

Samolepljiva sendvič folija (930gr/m2) namenjena je za aplikacije na pod. Karakteriše je velika izdržljivost na glatkim, a posebno na hrapavim površinama kao što su asfalt, kaldrma, betonske kocke i neravne kamene obloge.

Štampa

Digitalna štampa, Sito štampa

Postavljanje

Na licu mesta od strane obučenih ljudi, bez bušenja, ramova, i drugih mehaničkih dodataka. Protivklizno svojstvo (hrapavost R-10) odredjuje sigurnosna svojstva naročito kod primene na stepeništima, podzemnim prolazima, ulazima u autobuse ...

Održavanje

Čvrsto su zalepljene za svaku podlogu. Specifični lepljivi sloj i veoma pažljiva aplikacija osigurava maksimalnu trajnost.

Uklanjanje

Uklanjanje je bez ostavljanja tragova čak i nakon duže upotrebe. Ovo može biti uradjeno od strane Vašeg osoblja, a to mogu uraditi i stručna lica Pravog Mesta


Pravo mesto ima pravo da koristi intelektualnu svojinu zašticenu patentom broj DE20316799U1 vlasnika AsphaltArt Gmbh za tržište Republike Srbije i Republike Crne Gore. Ovo pravo opisuje proceduru za primenu i korišcenje asfaltne folije proizvedene od strane AsphaltArt Gmbh