Meni
Početna
Tehničke karakteristike
Galerija
Kontakt
Galerija
Primer iz nase galerije
© 2006 PravoMesto Beograd
office@pravomesto.com
Flash movie.

Komunicirajte preko tla

FOLIJE ZA TLO


Slika na asfaltu

Slika na kaldrmi

Slika na stepenicama
Asfaltna folija

Asfaltna folija je samolepljiva folija pogodna za upotrebu na svim,do sada, neiskorišcenim površinama.

Asfaltna folija je jedinstvena, specijalizovana folija koja se aplicira na najzahtevnije podloge, do sada nezamislive za upotrebu. Folija za tlo je patentirana od strane kompanije Asphalt Art Keln, a  Pravo Mesto d.o.o je ekskluzivni zastupnik Asphalt Art-a za tržište Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Prilagodjena je primeni na neravne podloge kako što su: asfalt, beton, kaldrmisane površine, pa čak i neravni kamen, što je čini jedinstvenom u ponudi.

Folija omogućava novi pristup outdoor advertisinga.

Asfaltna folija, patentirana od strane Asphalt Art GmbH je materijal pogodan za direktnu štampu visokog kvaliteta, idealan za indoor i outdoor primenu. Mekana, aluminijumska samolepljiva folija je sigurna podloga za Vašu grafiku, za sve vremenske uslove i za najzahtevnije podloge za primenu. Hrapavost R-10 odredjuje foliju, ne samo kao protivkliznu podlogu, već i kao foliju koja štiti i podlogu na kojoj je aplicirana.Pravo mesto ima pravo da koristi intelektualnu svojinu zašticenu patentom broj DE20316799U1 vlasnika AsphaltArt Gmbh za tržište Republike Srbije i Republike Crne Gore. Ovo pravo opisuje proceduru za primenu i korišcenje asfaltne folije proizvedene od strane AsphaltArt Gmbh